Đẩy mạnh phát triển NOXH, Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành hơn 4.700 căn cuối năm 2020

Đẩy mạnh phát triển NOXH, Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành hơn 4.700 căn cuối năm 2020

Chính sách

Đến cuối năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng 4.758 căn hộ nhà ở xã hội và đưa vào mở bán cho người dân có thu nhập thấp.

Khám phá & trải nghiệm