Nam Long mua 30% vốn tại dự án 170 ha Waterfront Đồng Nai

Nam Long mua 30% vốn tại dự án 170 ha Waterfront Đồng Nai

Thị trường 24h

Nam Long chi khoảng 1.950 tỷ đồng mua 30% vốn tại dự án Waterfront Đồng Nai, thanh toán làm 2 đợt.

Lợi nhuận sau thuế Novaland tăng gấp đôi so với cùng kỳ, hoàn thành 90% kế hoạch năm

Lợi nhuận sau thuế Novaland tăng gấp đôi so với cùng kỳ, hoàn thành 90% kế hoạch năm

Thị trường 24h

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, Tập đoàn Novaland đã hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua, ghi nhận 3.298 tỷ đồng và tăng 204% so với cùng kỳ năm 2019.

Khám phá & trải nghiệm