Hình thành 3 mặt bằng giá đất, giải phóng mặt bằng tại Bà Rịa Vũng Tàu gặp khó

Hình thành 3 mặt bằng giá đất, giải phóng mặt bằng tại Bà Rịa Vũng Tàu gặp khó

Thị trường 24h

Theo thông tin từ lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá đất tăng liên tục cùng việc đang có 3 mặt bằng giá đất trên địa bàn tỉnh đã khiến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bị vướng mắc, khó

Khám phá & trải nghiệm