Bắc Giang: Xây khu đô thị, du lịch sinh thái của FLC

Bắc Giang: Xây khu đô thị, du lịch sinh thái của FLC

Chính sách

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng Khu đô thị, du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần với quy mô gần 900ha.

Khám phá & trải nghiệm