Thừa kế nhà đất bằng di chúc miệng có được pháp luật thừa nhận không?

Thừa kế nhà đất bằng di chúc miệng có được pháp luật thừa nhận không?

Góc pháp luật

Trong một số trường hợp bất khả kháng, người lập di chúc không thể lập di chúc bằng văn bản mà thay vào đó là hình thức di chúc miệng. Vậy di chúc miệng có được pháp luật thừa nhận không và thừa nhận

4 trường hợp được hưởng thừa kế dù không có tên trong di chúc

4 trường hợp được hưởng thừa kế dù không có tên trong di chúc

Góc pháp luật

Theo Bộ luật Dân sự 2015, di sản của người đã khuất sẽ được chia theo di chúc hoặc theo pháp luật (trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp lệ). Nhưng dù phân chia theo cách nào thì 4 nhóm

Khám phá & trải nghiệm