Lo ngại sở hữu nhà chung cư có thời hạn gây tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản

Lo ngại sở hữu nhà chung cư có thời hạn gây tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản

Thị trường 24h

Nêu quan điểm về quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng, quy định này có khả năng tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản vốn

Khám phá & trải nghiệm