Chủ tịch Bắc Giang yêu cầu chấn chỉnh bất cập tại dự án giao thông

Chủ tịch Bắc Giang yêu cầu chấn chỉnh bất cập tại dự án giao thông

Thị trường 24h

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, ngành và các chủ đầu tư lập lại trật tự, kỷ cương, khắc phục những bất cập đối với công tác tư vấn đầu tư xây dựng các công trình, dự án giao thông vận

Khám phá & trải nghiệm