Đề nghị bổ sung chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu

Đề nghị bổ sung chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu

Thị trường 24h

Tại phiên thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, nhiều đại biểu đề nghị cần các chính sách ưu đãi cụ thể để giữ

Khám phá & trải nghiệm