Cần thận trọng khi sử dụng đòn bẩy tài chính đầu tư vào bất động sản

Cần thận trọng khi sử dụng đòn bẩy tài chính đầu tư vào bất động sản

Thị trường 24h

Theo VARS nhận định việc sử dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư bất động sản phải được tính toán một cách thận trọng, hướng vào những sản phẩm phục vụ nhu cầu thực trên nền tảng phải cân nhắc kỹ càng

Khám phá & trải nghiệm