Thanh Hoá có hơn 780 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Thanh Hoá có hơn 780 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Thị trường 24h

Thanh Hóa hiện có tổng số cơ sở nhà đất dôi dư sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính của 27 huyện, thị xã và thành phố là 789 cơ sở.

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30,6 nghìn cơ sở nhà đất

Phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30,6 nghìn cơ sở nhà đất

Thị trường 24h

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 20/11/2022, Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 30.632 cơ sở nhà đất thuộc quản lý của các Bộ, ngành, cơ quan

Khám phá & trải nghiệm