Kiểm soát chặt các điều kiện mua bán đất hạ nhiệt "sốt đất"

Kiểm soát chặt các điều kiện mua bán đất hạ nhiệt "sốt đất"

Thị trường 24h

Chuyên gia cho rằng hiện tượng tăng giá đất vừa qua có thể khoanh vùng trong các giao dịch giữa các cá nhân và không ảnh hưởng quá nhiều tới quyết định của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình

Quy định về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình

Góc pháp luật

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất (QSDĐ) nông nghiệp được hiểu là giới hạn diện tích đất nông nghiệp tối đa mà HGĐ, cá nhân được nhận thông qua nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ, xử lý nợ

Hướng dẫn thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà trọ tại TP.HCM với HGĐ, cá nhân

Hướng dẫn thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà trọ tại TP.HCM với HGĐ, cá nhân

Góc pháp luật

Ngày 15/12/2020, Sở Xây dựng TP.HCM có Hướng dẫn 14598/HD-SXD-CPXD hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về thẩm định thiết kế xây dựng công trình nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn

Khám phá & trải nghiệm