Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra việc bán chênh nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng sẽ kiểm tra việc bán chênh nhà ở xã hội

Thị trường 24h

Bộ Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra về hoạt động kinh doanh bất động sản, trong đó có việc mua bán nhà ở xã hội tại một số địa phương vào khoảng cuối quý 2/2023.

Khám phá & trải nghiệm