Nghi Sơn, Thanh Hóa: “Loạn“ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Nghi Sơn, Thanh Hóa: “Loạn“ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Thị trường 24h

Trong 194 hộ xây dựng trái phép tại xã Tân Trường (Nghi Sơn), đa số các trường hợp này đều xây dựng trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất 2 lúa. Cá biệt, có hơn 20 trường hợp xây dựng trái phép từ năm

Hàng loạt khu du lịch sinh thái trái phép tại Đà Nẵng

Hàng loạt khu du lịch sinh thái trái phép tại Đà Nẵng

Thị trường 24h

Qua giám sát của Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng, trên địa bàn xã Hòa Bắc đang xuất hiện một số mô hình phát triển du lịch sinh thái, tự ý dựng các lều sạp, trang trí các tiểu cảnh trái phép trên đất

Khám phá & trải nghiệm