Xây dựng nhà ở, người dân phải nộp những loại thuế, phí nào?

Xây dựng nhà ở, người dân phải nộp những loại thuế, phí nào?

Thị trường 24h

Khi xây dựng nhà ở, cá nhân, hộ gia đình bắt buộc phải đăng ký và nộp một số loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.

Khám phá & trải nghiệm