Hút mắt với không gian hiện đại của ngôi nhà White House

Hút mắt với không gian hiện đại của ngôi nhà White House

Khám phá - Trải nghiệm

Ngôi nhà mới được cải tạo dựa trên nền của ngôi nhà cũ với sự mở rộng thêm ở phòng bếp, khu vực sinh hoạt và ăn uống tại nhà, bao gồm cả căn hầm, với khu vực sân chơi nhỏ dành cho các bé ở trên lầu.

Khám phá & trải nghiệm