VSIP lại “băm nhỏ” Khu đô thị ở Bắc Ninh bán cho đối tác

VSIP lại “băm nhỏ” Khu đô thị ở Bắc Ninh bán cho đối tác

Thị trường 24h

Tổng diện tích đất chuyển nhượng là 84.988m2; trong đó, diện tích đất xây dựng (nhà ở) là 53.858m2; diện tích đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật là 26.591m2; diện tích đất cây xanh là 4.539m2.

Khám phá & trải nghiệm