Thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội Việt Nam thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao

Thuế tối thiểu toàn cầu: Cơ hội Việt Nam thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao

Thị trường 24h

TS Nguyễn Quốc Việt cho rằng, từ năm 2024 khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, khả năng cạnh tranh trong thu hút FDI của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng trong ngắn hạn khi khung thuế ưu đãi thay đổi. Tuy

Khám phá & trải nghiệm