Vật liệu tre kết hợp kim loại trong nội thất

Vật liệu tre kết hợp kim loại trong nội thất

Nội thất

Từ nghìn đời xưa, nghề thủ công chế tác tre đã trở thành một nghề truyền thống của người phương Đông nói chung, và đối với người Việt Nam nói riêng.

Khám phá & trải nghiệm