Thanh Hóa: Nguồn thu từ đất giảm hơn 43%

Thanh Hóa: Nguồn thu từ đất giảm hơn 43%

Thị trường 24h

Mặc dù số thu tháng 10/2023 tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ ngoái (giảm 43%), nhất là số thu tiền sử dụng đất (giảm 43,4%), tuy nhiên thu ngân sách nhà nước tỉnh Thanh Hoá năm 2023 cơ bản đạt dự

Khám phá & trải nghiệm