Thanh Hoá có hơn 780 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Thanh Hoá có hơn 780 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập

Thị trường 24h

Thanh Hóa hiện có tổng số cơ sở nhà đất dôi dư sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính của 27 huyện, thị xã và thành phố là 789 cơ sở.

Khám phá & trải nghiệm