Thủ tướng chỉ đạo gỡ khó về định mức, đơn giá xây dựng

Thủ tướng chỉ đạo gỡ khó về định mức, đơn giá xây dựng

Thị trường 24h

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng sửa đổi hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan quản lý chi phí đầu tư xây dựng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các định mức phù hợp

Khám phá & trải nghiệm