Bình Định: Tìm chủ cho 3 dự án khu dân cư tại Khu kinh tế Nhơn Hội

Bình Định: Tìm chủ cho 3 dự án khu dân cư tại Khu kinh tế Nhơn Hội

Thị trường 24h

Ban quản lý Khu kinh tế Bình Định cho biết, đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất, tìm chủ đầu tư cho 3 dự án khu dân cư thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội.

Khám phá & trải nghiệm