F.I.T Land rút khỏi dự án tỷ USD - Cap Padaran Mũi Dinh

F.I.T Land rút khỏi dự án tỷ USD - Cap Padaran Mũi Dinh

Dự án / Thị trường 24h

Tập đoàn F.I.T chính thức thông qua việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Bất động sản Cap Padaran Mũi Dinh - Ninh Thuận và đã hoàn tất thủ tục giao dịch chuyển giao chính thức hôm 9/9 vừa qua.

Khám phá & trải nghiệm