TP. Hồ Chí Minh: Quyết định 60 bộc lộ những hạn chế

TP. Hồ Chí Minh: Quyết định 60 bộc lộ những hạn chế

Chính sách

Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM đã có dự thảo Quyết định 60 quy định diện tích tối thiểu tách thửa gửi các sở ngành và UBND 24 quận huyện góp ý.

Khám phá & trải nghiệm