Quy định về diện tích tối thiểu đủ điều kiện tách thửa?

Quy định về diện tích tối thiểu đủ điều kiện tách thửa?

Kiến thức

Hỏi: Tôi có ngôi nhà rộng 256m2 nằm ở phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An, Bình Dương, hiện tôi có nhu cầu chuyển nhượng 156m2. Xin hỏi tôi có được phép tách sổ khi bán hay không?

Khám phá & trải nghiệm