Quốc hội thảo luận về Luật Giao dịch điện tử, cơ chế đặc thù phát triển Tp.HCM

Quốc hội thảo luận về Luật Giao dịch điện tử, cơ chế đặc thù phát triển Tp.HCM

Thị trường 24h

Trong phiên họp ngày 30/5, Quốc hội sẽ nghe, thảo luận về dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM.

Khám phá & trải nghiệm