Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nhiều dự án tại Quận 2, Bình Chánh

Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nhiều dự án tại Quận 2, Bình Chánh

Chính sách

Mới đây, UBND TP.HCM đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của một số dự án trên địa bàn TP.HCM.

Khám phá & trải nghiệm