Chia di sản như thê nào khi người thừa kế nhà đất mất trước người lập di chúc?

Chia di sản như thê nào khi người thừa kế nhà đất mất trước người lập di chúc?

Góc pháp luật

Một trong những trường hợp dễ gây tranh chấp trong phân chia di sản là trường hợp người được thừa kế mất trước người lập di chúc. Vậy trong trường hợp này di chúc còn hiệu lực không và di sản thừa kế

Khám phá & trải nghiệm