Khám phá kiến trúc độc đáo của ngôi nhà 3 thế hệ tại Đà Nẵng

Khám phá kiến trúc độc đáo của ngôi nhà 3 thế hệ tại Đà Nẵng

Khám phá - Trải nghiệm

Ngôi nhà của 1 gia đình gồm 3 thế hệ, Ông Nội là người Miền Bắc sống giản dị và thích làm nông. Hai vợ chồng trẻ sống và làm việc tại Đà Nẵng, những đứa trẻ lớn lên và ảnh hưởng từ nền văn hóa

Khám phá & trải nghiệm