Ngày nhuận là gì? tại sao có ngày nhuận?

Ngày nhuận là gì? tại sao có ngày nhuận?

Kiến thức

Một trong những hiện tượng đã trở nên phổ biến trong cuộc sống đó chính là có năm xuất hiện lặp lại hai tháng âm lịch bất kỳ và tháng 2 dương lịch có 29 ngày. Sở dĩ có hiện tượng này bởi năm đó được

Khám phá & trải nghiệm