Muốn thêm cháu ruột vào sổ hồng cần phải làm gì?

Muốn thêm cháu ruột vào sổ hồng cần phải làm gì?

Kiến thức

Hỏi: Nhà tôi và nhà bác ruột sống chung với nhau, hai vợ chồng bác đứng tên Giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) ngôi nhà chung đó và chúng tôi có chung sổ hộ khẩu.

Khám phá & trải nghiệm