Giá đất bồi thường cho dân phải đảm bảo nguyên tắc thị trường

Giá đất bồi thường cho dân phải đảm bảo nguyên tắc thị trường

Thị trường 24h

Ngày 8/10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị giám sát, xem xét những bất cập và kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

Khám phá & trải nghiệm