Long An được rót vốn đầu tư thêm 524 triệu USD và 20.526 tỷ đồng vào khu công nghiệp

Long An được rót vốn đầu tư thêm 524 triệu USD và 20.526 tỷ đồng vào khu công nghiệp

Khu công nghiệp / Thị trường 24h

Số dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An tăng 33%, số vốn thu hút đầu tư FDI tăng 52%, vốn trong nước tăng 64% so với cùng kỳ năm 2022.

Khám phá & trải nghiệm