Long An được rót vốn đầu tư thêm 524 triệu USD và 20.526 tỷ đồng vào khu công nghiệp

| 16-08-2023, 11:00 | Khu công nghiệp / Thị trường 24h

Được biết, so với cùng kỳ năm 2022, số dự án tăng 33%, số vốn thu hút đầu tư FDI tăng 52%, vốn trong nước tăng 64%.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cho biết, trong 7 tháng năm 2023, các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh này thu hút được 80 dự án mới, gồm 50 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 30 dự án trong nước, với tổng vốn đầu tư cấp mới hơn 447 triệu USD và hơn 20.221 tỷ đồng.

Long An được rót vốn đầu tư thêm 524 triệu USD và 20.526 tỷ đồng vào khu công nghiệp

Hiện tại, Long An có tổng cộng 34 KCN được thành lập với tổng diện tích là 9.251 ha


Dự án điều chỉnh vốn có 50 dự án, gồm 41 dự án FDI điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng hơn 77 triệu USD và 9 dự án trong nước điều chỉnh với tổng vốn điều chỉnh tăng hơn 305 tỷ đồng.

Lũy kế từ trước đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Long An thu hút được 1.822 dự án (886 dự án FDI và 936 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 6.215 triệu USD và gần 136.198 tỷ đồng.

Hiện tại, Long An có tổng cộng 34 KCN được thành lập với tổng diện tích là 9.251 ha.

8 KCN đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đang hiện đang triển khai thực hiện thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng KCN với diện tích quy hoạch khoảng 2.466,8 ha gồm: KCN Thủ Thừa, KCN Quốc tế Trường Hải, KCN Thế Kỷ, KCN Nam Tân Tập, KCN Tân Tập, KCN Lộc Giang, KCN Tandoland, KCN Prodezi.

26 KCN đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với diện tích đất công nghiệp là 4.278 ha (diện tích đất tự nhiên là 5.982,14 ha), trong đó diện tích đất công nghiệp đã cho thuê là 2.836,46 ha, tỷ lệ lắp đầy đạt 66,30%.

KCN Phúc Long mở rộng, Thịnh Phát mở rộng, Anh Hồng 2, Xuyên Á giai đoạn 3, Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng, Hoàng Lộc là 6 KCN đã nộp hồ sơ xin cấp chủ trương đầu tư của Thủ tướng và đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định.

Theo Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn 2021 - 2030 toàn tỉnh Long An có 51 KCN với tổng diện tích quy hoạch là 12.433 ha.

Số liệu mới nhất, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Long An là hơn 9.300 tỉ đồng, tỉnh đã phân bổ gần 8.900 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm đã giải ngân hơn 5.100 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt 57,49% kế hoạch (cùng kỳ năm trước chỉ đạt 31,5% kế hoạch). Đây là tín hiệu tích cực, cũng là một trong những yếu tố thu hút đầu tư cho tỉnh Long An.  


Thanh Thanh
Bài viết liên quan
Bạn đã xem
Khám phá & trải nghiệm