Khung giá đất mới tăng 20%, người dân càng khó mua nhà?

Khung giá đất mới tăng 20%, người dân càng khó mua nhà?

Chính sách

Chính phủ vừa ban hành nghị định về khung giá đất áp dụng cho giai đoạn 2020-2024, với mức tăng chung 20%. Tuy nhiên, mức giá đất ở mức cao nhất cho ...

Khám phá & trải nghiệm