EZLand thu tiền khách hàng là không đúng luật

EZLand thu tiền khách hàng là không đúng luật

Thị trường 24h

Theo luật sư, nhà phát triển dự án Haus Belo là EZLand thu tiền khách hàng là không đúng luật. Trong trường hợp hủy giao dịch, khách hàng không phải trả thuế, phí liên quan.

Khám phá & trải nghiệm