Nghệ An ra giải pháp hỗ trợ thị trường bất động sản

Nghệ An ra giải pháp hỗ trợ thị trường bất động sản

Thị trường 24h

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện các giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ, thúc đẩy thị

Khám phá & trải nghiệm