Hàng trăm dự án “kẹt cứng” vì câu chuyện “con gà, quả trứng”

Hàng trăm dự án “kẹt cứng” vì câu chuyện “con gà, quả trứng”

Chính sách

Gần như tất cả dự án đầu tư sau khi được UBND Tp.HCM ban hành Quyết định chủ trương đầu tư thời gian qua đều bị ách tắc...

Khám phá & trải nghiệm