Hà Nội đề nghị lùi quy định nhà thuê 20m2 mới được thường trú

Hà Nội đề nghị lùi quy định nhà thuê 20m2 mới được thường trú

Thị trường 24h

UBND thành phố Hà Nội đề nghị Thường trực HĐND thành phố lùi thời gian trình ban hành Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú

Khám phá & trải nghiệm