Giải quyết tranh chấp đất đai như thế nào?

Giải quyết tranh chấp đất đai như thế nào?

Kiến thức

Hỏi: Mảnh đất rộng 70m2 của gia đình tôi đã được cấp sổ đỏ nhưng đang xảy ra tranh chấp đất đai với người thuê nhà. Tôi chưa biết xử lý ra sao để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Khám phá & trải nghiệm