Dự án Tokyo Tower: Nghi vấn một căn hộ bán cho hai người?

Dự án Tokyo Tower: Nghi vấn một căn hộ bán cho hai người?

Thị trường 24h

Thông qua môi giới và được trực tiếp mua căn hộ của “sếp” Sông Đà 1.01 tại dự án Tokyo Tower Vạn Phúc. Tuy nhiên, đến nay, căn hộ đã thuộc sở hữu của một người khác, nhưng tiền mua nhà khách hàng

Khám phá & trải nghiệm