Hà Nội: Hàng trăm chung cư cũ ở cấp nguy hiểm chưa được cải tạo

Hà Nội: Hàng trăm chung cư cũ ở cấp nguy hiểm chưa được cải tạo

Thị trường 24h

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, khó khăn, vướng mắc khi cải tạo xây dựng lại chung cư cũ chủ yếu do: nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp; việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo cơ chế, chính sách của Thành

Hà Nội: Hàng trăm cuấp nguy hiểm chưa được cải tạo

Hà Nội: Hàng trăm cuấp nguy hiểm chưa được cải tạo

Thị trường 24h

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, khó khăn, vướng mắc khi cải tạo xây dựng lại chung cư cũ chủ yếu do: nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp; việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo cơ chế, chính sách của Thành

TP. Hồ Chí Minh: 4 năm trôi qua vẫn còn hàng trăm chung cư cũ đang chờ được cải tạo

TP. Hồ Chí Minh: 4 năm trôi qua vẫn còn hàng trăm chung cư cũ đang chờ được cải tạo

Chính sách

Trong 4 năm (2016-2020), TP.HCM chỉ cải tạo, xây dựng mới được vỏn vẹn 2 trong 237/474 chung cư cũ nát, mất an toàn…

Khám phá & trải nghiệm