TS Cấn Văn Lực: Cần quy chuẩn hóa nhân sự như đại lý bảo hiểm, nhân viên tư vấn

TS Cấn Văn Lực: Cần quy chuẩn hóa nhân sự như đại lý bảo hiểm, nhân viên tư vấn

Thị trường 24h

TS Cấn Văn Lực cho rằng, sau những vụ vừa qua, chúng ta cần rà soát quy định chuẩn hóa nhân sự liên quan như đại lý bảo hiểm, nhân viên tư vấn. Doanh nghiệp bảo hiểm cần rà roát chính sách, quy

Khám phá & trải nghiệm