Dự án Lotte Mall Tây Hồ xin tăng thời hạn hoạt động

Dự án Lotte Mall Tây Hồ xin tăng thời hạn hoạt động

Thị trường 24h

Chủ tịch Tập đoàn Lotte đề xuất Hà Nội điều chỉnh thời hạn hoạt động của Dự án Lotte Mall Tây Hồ từ khi giao đất năm 2010 đến năm 2060, thay vì đến năm 2046 như đã được phê duyệt.

Khám phá & trải nghiệm