Chậm tiến độ 10 năm, Khu du lịch sinh thái Trương Hoàng bị thu hồi

Chậm tiến độ 10 năm, Khu du lịch sinh thái Trương Hoàng bị thu hồi

Chính sách

- UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quyết định thu hồi 66.134 m2 đất thương mại dịch vụ đã cho Công ty TNHH Trương Hoàng thuê để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Trương Hoàng tại xã Hồng Phong,

Khám phá & trải nghiệm