Thanh Hóa: Chấn chỉnh công tác quản lý giá đất

Thanh Hóa: Chấn chỉnh công tác quản lý giá đất

Thị trường 24h

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo tiếp tục tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất nhằm tránh hiện tượng sốt ảo, bong bóng, đầu cơ đẩy giá, thổi giá đất để trục lợi.

Khám phá & trải nghiệm