HoREA: Chưa nên để người nước mua hữu BĐS nghỉ dưỡng

HoREA: Chưa nên để người nước mua hữu BĐS nghỉ dưỡng

Thị trường 24h

Theo nhận định từ HoREA, không hề xuất hiện việc người nước ngoài đổ xô mua nhà tại Việt Nam và thực tế này cũng đã được chứng minh trong vòng 5 năm trở lại đây.

Khám phá & trải nghiệm