Cháy bát hương người mới mất là điềm báo gì? Xử lý ra sao?

Cháy bát hương người mới mất là điềm báo gì? Xử lý ra sao?

Góc nhìn chuyên gia

Hiện tượng cháy bát hương trên bàn thờ người mới mất đã được lý giải dưới nhiều góc độ khác nhau cả về khía cạnh khoa học và khía cạnh tâm linh. Mỗi khía cạnh lại lý giải với một nguyên nhân là đưa

Khám phá & trải nghiệm