Chủ tịch Hancorp được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS

Chủ tịch Hancorp được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS

Thị trường 24h

Chủ tịch Hancorp được bổ nhiệm vào vị trí trên do ông Nguyễn Trọng Ninh nghỉ hưu theo quy định.

Khám phá & trải nghiệm