Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Cần để các chủ đầu tư bất động sản thực hiện nghĩa vụ tài chính mới giao đất

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Cần để các chủ đầu tư bất động sản thực hiện nghĩa vụ tài chính mới giao đất

Thị trường 24h

Để tránh các vấn đề phát sinh gây thiệt hại cho người dân và chính quyền, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng chủ đầu tư cần nộp tiền vào ngân sách, thực hiện nghĩa vụ tài chính mới được

Khám phá & trải nghiệm